Convocatòria d'ajudes per a alumnat amb necessitat específica de suport educatiu per al curs 2016-17

2 de set. 2016, 4:39 publicada per Pere Vanó i Vañó   [ actualitzat el 2 de set. 2016, 4:47 ]
En la Base de Dades Nacionals de Subvencions apareix el text complet de la Resolució. Així mateix, en la pàgina web del Ministeri pot consultar-se tota la informació relativa a aquesta convocatòria.

Les sol·licituds hauran d'omplir-se mitjançant formulari accessible per internet en la direcció www.mecd.gob.es o a través de la seu electrònica del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport en la direcció: https://seu.Educació.Gov.es, en l'apartat Tràmits i Serveis;.

Una vegada omplida la sol·licitud telemàtica, si el sol·licitant es pot identificar per qualsevol dels sistemes de firma acceptats per la seu electrònica, es podrà completar el procés electrònic de presentació de la sol·licitud acompanyant a través de la pàgina web, en format pdf i escanejada, la documentació que li siga requerida per la pròpia aplicació.

Si el sol·licitant no disposa del sistema de firma acceptat per la seu electrònica, una vegada omplida la sol·licitud telemàticament, haurà d'imprimir el model, i presentar-ho en el centre on es trobe matriculat, degudament firmat pels membres de la unitat familiar, acompanyat de la documentació requerida en cada cas.

El termini de presentació de sol·licituds s'estendrà fins al pròxim 29 de setembre
del 2016, inclusivament. Per a obtindre informació sobre l'estat de tramitació del procediment de les ajudes, es podrà consultar en la direcció electrònica: https://seu.Educació.Gov.es. Així mateix, els interessats podran dirigir-se a la unitat de beques de la Direcció Territorial d'Educació a València.

La direcció del centre, mai els pares, haurà d'omplir els apartats A (p. 2) i B (p. 3), així com les dades acadèmiques i el tipus d'ajudes sol·licitades de la pàgina 7 de l'imprés de sol·licitud d'ajuda.

En el cas que s'autoritze el cobrament de les ajudes al centre, s'haurà de completar l'apartat corresponent en li formulari realitzat per internet i els pares hauran d'omplir l'autorització que figura en pàgina 6 de l'imprés de sol·licitud.

Es recorda que les ajudes d'aquesta convocatòria són incompatibles amb qualsevol altra ajuda que puga rebre l'alumne, atorgada per qualsevol organisme públic o privat, pels mateixos conceptes.
ĉ
Pere Vanó i Vañó,
2 de set. 2016, 4:39
Comments