INFORMACIÓ I INSTRUCCIONS DE FINAL DE CURS PER A 1r, 2n i 3r d'ESO

CALENDARI FI DE CURS 2019/20 

(1r, 2n i 3r d'ESO)

- Les notes es publicaran per web família. 

- Amb el butlletí de notes, hi haurà un informe de cada assignatura amb els continguts imprescindibles que no s'han impartit i les mesures de reforç que el professorat considera convenients per als seu/a fill/a.

- Per a poder accedir a web família https://familia2.edu.gva.es/ li recordem que cal el núm. de DNI i una clau. En cas de no disposar d'ella se li facilitarà telefonant a la secretaria del centre.

- Durant el període d’atenció a pares i reclamacions, podrà sol·licitar una entrevista amb el tutor o amb qualsevol professor telefonant al centre i demanant cita prèvia.

- Li recordem que és obligatori accedir al centre amb mascareta. Es recomana l'ús de material personal, especialment i bolígrafs. 

- Cal seguir les indicacions bàsiques d’higiene, guardar les distàncies de seguretat i seguir les indicacions de circulació, especialment dins del centre.


PERÍODE ORDINARI: 

Lliurament de notes 

Les famílies podran consultar a ÍTACA el butlletí de notes del seu fill/a a partir del 20 de juny. 

Les famílies que desitgen parlar amb el tutor/a o professorat del seu fill/a hauran de demanar cita prèvia, telefonant a l’Institut. 

Atenció a les famílies 

22, 23 i 25 juny.

Caldrà demanar cita prèvia telefonant a l’Institut. 

Banc de llibres 

23 de juny: Banc de llibres 3r ESO – AULA 15

 • 3r ESO A: 9 a 10:30 h.

 • 3r ESO B: 10:30 a 12:00 h.

 • 3r ESO C / PMAR: 12:00 a 13:30h.

25 de juny:Banc de llibres 2n ESO - AULA 16

 • 2n ESO A: 9 a 10:00 h.

 • 2n ESO B: 10:00 a 11:00 h.

 • 2n ESO C: 11:00 a 12:00 h.

 • 2n ESO D: 12:00 a 13:00 h.

 • 2n ESO W: 13:00 a 14:00 h.

26 de juny: Banc de llibres 1r ESO – AULA 18

 • 1r ESO A: 9 a 10:00 h.

 • 1r ESO B: 10:00 a 11:00 h.

 • 1r ESO C: 11:00 a 12:00 h.

 • 1r ESO D: 12:00 a 13:00h.

Matriculació

Aquest curs la matrícula es farà d’una manera telemàtica. Les famílies hauran d’entrar a la pàgina web del centre i descarregar-se els impresos. Una vegada emplenats, caldrà enviar-los al correu electrònic que allí s’hi indique. 

Les dates establertes per a fer la matrícula amb cita prèvia són: 

 • 23 de juny – alumnat que promociona a 4t d’ESO 

 • 25 de juny – alumnat que promociona a 3r d’ESO 

 • 26 de juny – alumnat que promociona a 2n d’ESO 

L’alumnat que no promociona s’haurà de matricular en el curs corresponent, el dia indicat anteriorment.

PERÍODE EXTRAORDINARI (enguany no hi ha període extraordinari d’avaluacions i matrícula)

INSTRUCCIONS BANC DE LLIBRESComments