Mesures extraordinàries i específiques del procediment d’admissió de l’alumnat i inici de curs 2020-2021

7 d’abr. 2020, 3:58 publicada per Pere Vanó i Vañó   [ actualitzat el 5 de maig 2020, 2:20 per Enrique Minguet ]
Resum DECRET LLEI 2/2020, de 3 d’abril, de mesures urgents, en l’àmbit de l’educació, de la cultura i de l’esport, per a pal·liar els efectes de l’emergència sanitària provocada per la Covid-19.
 - Nota: el procés d'admissió encara no ha començat-

Article 2. Aplicació del Programa d’educació plurilingüe i intercultural. Els centres educatius, durant el curs 2020-2021, continuaran amb els mateixos programes d’educació plurilingüe i intercultural que s’han aplicat durant el curs 2019-2020.

Article 3. Procediment d’admissió de l’alumnat per al curs 2020-2021. S’habilitaran, si és el cas, els mitjans tecnològics perquè es puga fer telemàticament. Les dates d'admissió per a totes les etapes educatives encara no s'han publicat.

Article 4. Àrees d’influència a efectes d’escolarització. Seran les mateixes les vigents per al curs 2019-2020. Podeu consultar-les ací.

Article 5. Tramitació electrònica del procediment d’admissió als ensenyaments d’Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat, Formació Professional Bàsica, Formació Professional de Grau Mitjà i Formació Professional de Grau Superior.
1. Es tramitarà de forma electrònica. L’Administració educativa habilitarà punts d’atenció a l’usuari per a aquelles persones que no disposen de mitjans electrònics.
2. Cada persona sol·licitant formularà una única sol·licitud, que contindrà una declaració responsable de cadascuna de les circumstàncies requerides per a l’admissió.
3. En el moment de formular la sol·licitud no es requerirà l’aportació de la documentació acreditativa de les circumstàncies declarades.
4. Els resultats en els processos d’admissió en els centres docents sostinguts amb fons públics es comunicaran a través de la seu electrònica de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport.
5. La formulació de reclamacions al resultat provisional i definitiu d’admissió de l’alumnat es realitzarà per mitjans electrònics.
6. En el procediment d’admissió als centres docents sostinguts amb fons públics les persones interessades podran fer servir els següents sistemes de verificació d’identitat a fi de formular la sol·licitud d’admissió:
   • Certificat digital emés per l’Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica de la Generalitat (ACCV).
   • Sistema d’identitat electrònica per a les administracions Cl@ve.
   • eDNI, amb el seu respectiu lector.
   • Combinació del DNI i IDESP o número de suport, juntament amb l’acceptació de comprovació davant del Ministeri de l’Interior.
   • Combinació del NIE i IXESP, juntament amb l’acceptació de comprovació davant del Ministeri de l’Interior.
   • Número de certificat de registre de ciutadania de la Unió Europea, precedit per la lletra C, juntament amb l’acceptació de comprovació davant del Ministeri de l’Interior.

Comments