Obtenció del títol de Batxiller per a majors de vint anys.

22 de gen. 2020, 0:57 publicada per Pere Vanó i Vañó

  Resolució de 15 de desembre de 2019, de la Direcció General d’Innovació Educativa i Ordenació, per la qual es convoca la prova del curs acadèmic 2019-2020 i es dicten les instruccions que regulen el procediment administratiu per a la inscripció i gestió de la prova perquè les persones majors de vint anys puguen obtindre directament el títol de Batxiller a la Comunitat Valenciana.

La inscripció és del 2 al 27 de gener, ambdós inclosos i la prova es realitzarà els dies 3 i 4 d’abril de 2020.

Els requisits de participació es troben a l’article 4 de la resolució esmentada, entre els quals destaquem:

  • S’hi poden inscriure aquelles persones que complisquen, com a mínim, vint anys l’any natural de la convocatòria per a la qual es matriculen.


  • No estar matriculat en ensenyaments de Batxillerat en cap dels règims, ordinari diürn, nocturn o a distància, en el moment de realitzar la inscripció, i no haver anul·lat la matrícula després del 15 de gener de 2020.

Comments