5. Revisions1. L’estudiantat podrà demanar una revisió sobre les seues qualificacions dels exàmens de la PAU. 


2. La revisió suposa comprovar que no hi ha hagut errors en el procés inicial de correcció i qualificació i una segona correcció de l’examen. 


3. La revisió suposa que un altre corrector diferent corregirà de nou l’examen. La qualificació definitiva serà la mitjana de les dos qualificacions. El resultat de la revisió podrà pujar, mantindre o baixar la nota. 


4. Si la diferència entre la primera i la segona correcció fora de dos o més punts, es realitzarà automàticament una tercera correcció. La qualificació definitiva serà la mitjana de les tres qualificacions, que podrà ser major, igual o menor que les anteriors. 


5. L’estudiantat podrà veure els exàmens dels quals haja demanat revisió després de tot el procés de les revisions. 


Comments