7. Millora de Nota de les PAU


L’estudiantat que vulga augmentar la seua qualificació de les PAU podrà presentar-se a la Fase Obligatòria, a la Fase Voluntària o a les dos fases. Sempre conservaran la qualificació més alta obtinguda en la convocatòria en què s’hagen presentat, tot i considerant que les qualificacions de la Fase Voluntària o les de Fase Obligatòria que ponderen sols són vàlides per a l’admissió a la universitat en els dos cursos posteriors al del curs en què s’han fet els exàmens. 


A l’estudiantat amb la PAU ja aprovada anteriorment a la normativa actual se li considerarà la seua nota d’accés a la universitat anterior com equivalent a l’actual Nota d’Accés a la Universitat (NAU). 


Tot l’estudiantat que vulga millorar la seua nota de les PAU podrà fer-ho presentant-se a la Fase Obligatòria, a la Fase Voluntària o a les dos fases, en qualsevol convocatòria. 

Comments