Matrícula proves PAU 2020

 1. Estructura de la PAU 


2. Característiques de la PAU 


3. Qualificació de la PAU i l’accés a la universitat 


4.Revisions 


5.Accés a la universitat dels estudiants de cicles formatius 


6.Millora de Nota de les PAU 


7.Matriculació en les Proves 


8. Calendari de revisions 


9.Informació que comunica la universitat