2. Característiques de la PAU

1. Tots els exàmens seran d’una hora i mitja i tindran preguntes amb diferent optativitat per a contestar-les. 

2. Hi haurà un descans de 45 minuts entre els exàmens. 

3. Els exàmens es puntuaran de 0 a 10, amb dos xifres decimals. 

4. No hi haurà una PAU específica per a l’estudiantat de normatives o formats d’exàmens anteriors. Tot l’estudiantat farà les PAU amb l’estructura actual. 

5. L’examen d’una determinada assignatura de modalitat o d’idioma estranger és únic, independentment de la fase en què cada estudiant el faça. 

6. Les 17 assignatures de modalitat de la PAU són:  

    Arts Escèniques


Geologia 

    Biologia 

Grec II 

    Cultura Audiovisual 

Història de l’Art 

    Dibuix Tècnic II 

Història de la Filosofia 

    Disseny 

Llatí II 

    Economia de l’Empresa 

Matemàtiques Aplicades 

    Fonaments de l’Art II 

a les Ciències Socials II 

    Física 

Matemàtiques II 

    Geografia 

Química 

Comments