Matriculació a les proves PAU 2020

1. Quan?

L’alumnat que obtinga el títol de batxillerat o el títol de CFGS ha de matricular-se a les proves PAU del 20 al 22 de juliol.

2. Com?

    • En segon lloc, caldrà pagar les taxes de matrícula a les proves PAU. 
En aquest document, podràs veure quin és l’import d’aquestes tasques en funció de cada situació familiar. Quan la taxa a pagar no siga l’ordinària, caldrà aportat la documentació que s’indica en cada cas . També podràs veure que l’ingrès cal fer-lo en Caixa Ontinyent i en quin número de compte.
  • En tercer lloc, cal emplenar el full d’inscripció en funció de la modalitat:
- Full d’inscripció modalitat d’Art
- Full d’inscripció modalitat de Ciències
- Full d’inscripció Cicles Formatius

Una vegada emplenat, caldrà signar-lo i escanejar-lo.

3. Quins documents que caldrà enviar a la secretaria?

Cal enviar a l’adreça 46006100.secret@gva.es  tots els document indicats:

  1. Justificant del pagament del depòsit del títol.

  2. Resguardo del pagament taxes matrícula PAU

  3. Quan la taxa a pagar per a la matrícula de la PAU no siga l’ordinària, caldrà adjuntar els documents que en cada cas s’indica.

  4. Full d’inscripció en funció de cada modalitat.

  5. Fotocopia del DNI

4. Altres aspectes a tindre en compte:  Nota informativa proves PAU 2020

Comments