NORMATIVA ACCÉS AL CENTRE PROVES PAU 2020

Benvolgut alumnat:

Enguany les proves PAU les fareu al vostre centre l'IES L'ESTACIÓ. Per aquest motiu, i per tal de garantir en tot moment les mesures de seguretat davant el risc de transmissió de la CVID-19, haureu de seguir les següents indicacions:

 • Les proves se celebraran a les aules 46, 47, 48 i 49. Per tant l'entrada i eixida al centre es farà per la porta de l'aparcament de dalt.

 • Podreu aparcar les motos a la pista de volei «roja» i els cotxes en la resta de l'aparcament de dalt, sempre respectant les línies de separació de cada plaça.

 • L'estudiantat haurà de presentar-se al centre almenys amb tres quarts d'hora d'antelació al començament de cada examen.

 • No s'ha d'utilitzar la porta d'accés inferior ni entrar a l'edifici principal.

 • Hauran de respectar-se les mesures de distànciament, així com els itineraris d'entrada i eixida a les aules.

 • L'alumnat podrà utilitzar els serveis del gimnàs i el bar, el qual romandrà obert fins les 15:00 hores.

 • Abans d’accedir a les aules d’examen, haureu de consultar els llistats on s’hi indicarà el número d’aula i el número taula on haurà de seure cada alumne-a. 

 • Aquests llistats estaran disponibles per a la seua consulta, a les finestres de les aules del lateral del gimnàs i a l’entrada de cada aula.

 • L'alumnat haurà de dur ben visible mentre estiga al centre educatiu, la targeta identificativa que se li proporcionarà a l’entrada a l’aula d’examen (la trobareu damunt de la vostra taula).

 • Les etiquetes d’examen també les tindreu damunt de la taula assignada. És molt important conservar-les ja que en elles hi ha el codi per a poder fer la preinscripció universitària.

 • L'alumnat que es presenta sols a les assignatures específiques haurà de recollir les etiquetes i l'horari el dimarts dia 7 abans de les 12 del matí.

 • S'evitaran les aglomeracions d'entrada a les aules.

 • L'alumnat entrarà directament a l'aula on ha de fer l'examen. (No es passarà llista fora de l'aula)

 • El DNI s'haurà de deixar visible damunt la taula per a fer la comprovació de la seua identificació.

 • L'alumnat haurà de dur en tot moment mascareta i podrà llevar-se-la mentre estiga fent l'examen, però se l'haurà de posar de nou en el moment que s'alce de la cadira o per a fer alguna pregunta al professorat.

 • No es podrà compartir material entre l'alumnat. Heu de portar tot allò necessari per a la realització de les proves.

 • No es podrà utilitzar en cap moment ni mòbils ni rellotges ni altres aparells electrònics durant els exàmens.

 • Les motxilles i pertinences hauran d'estar prop de cada estudiant sense tocar les dels altres.

 • En cas de no respectar les mesures sanitàries, es podrà expulsar de l'examen a qui no les complisca. 

 • Si presenteu símptomes compatibles amb la COVID-19 haureu d'avisar al professorat responsable de les proves.

 • Qualsevol persona que no es presente a les PAU tindrà la seua presència al centre limitada.

Atentament,


entrada PAU.jpeg
Comments