queixa

Queixa per a presentar al Sindic de Greuges per l'impagament d'ajudes de llibres

Degut a les reiterades peticions d’informació sobre el retard en el cobrament de les ajudes per a l’adquisició de llibres en ESO, el centre comunica que ens hem posat en contacte amb la Conselleria d’Educació i ens han comunicat que desconeixen els terminis en què s’efectuarà el pagament. Donat que el termini legal per cobrar s’ha superat àmpliament (l’article 14 de l’Orde que regula les ajudes estableix que aquestes es cobraran al començament del curs 2011-2012, és a dir, fa més de quatre mesos i mig), recomanem presentar una queixa davant el Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana.

La queixa pot presentar-se  descarregant-se el document adjunt, modificant-lo amb les circumstàncies personals de cada persona i enviant-lo per correu o a través del registre d’entrada de qualsevol oficina PROP

Comments