Secretaria‎ > ‎

Admissió Cicles Formatius 2017 (Convocatòria UNICA)

 IMPORTANT: Enguany nomès hi ha una convocatòria per a sol·licitar la admissió en Cicles Formatius.
Del 25 de maig al 6 de juny.


  • Quins cicles formatius es poden estudiar ?

            Família Professional d'Informàtica i comunicacions:

                 - Grau mitjà Sistemes microinformàtics i xarxes

                 - Grau superior Desenrotllament d'Aplicacions Web

            Família Professional Administració i Gestió:

              - Grau mitjà Gestió Administrativa

              - Grau superior Administració i Finances

            Família Professional Comerç i Màrqueting:

              - Grau mitjà Activitats Comercials

              - Grau superior Comerç Internacional 


  • Com puc sol·licitar plaça per a CICLES FORMATIUS?

          Per l'assistent telemàtic de la Conselleria d'Educació. (no s'activa fins que s'obri el periode d'admissió)


  • Ajuda al sol·licitant: El centre disposa d'un servici d'ajuda al sol·licitant. Pròximament publicarem l'horari d'atenció al públic.

  • Quina nota es necessària per a accedir a un CICLE FORMATIU?

         Cada any la nota necessària per a accedir varia. Depen del nombre de vacants i de la nota dels sol·licitants.

        Pots consultar la nota més baixa amb la qual algú va accedir l'any passat:Notes de tall.pdf

  • Quan puc sol·licitar plaça?
       Convocatòria ÚNICA: Del 25 de maig al 6 de juny de 2017
  • Quantes places vacants hi ha?

        Vacants CCFF (encara no disponible)

  • Quan sabré si he sigut admés/a?

        Publicació de llistes provisionals: 11 de JULIOL de 2017

ADMESOS (PROVISIONALS)

NO ADMESOS (PROVISIONALS)

Admesos Provisionals 1r Sistemes Microinformàtics i xarxes

Admesos Provisionals 2n Sistemes Microinformàtics i xarxes

Admesos Provisionals 1r Desenrotllament d'aplicacions Web

Admesos Provisionals 2n Desenrotllament d'aplicacions Web

Admesos Provisionals 1r Gestió Administrativa

Admesos Provisionals 2n Gestió Administrativa

Admesos Provisionals 1r Administració i Finances

Admesos Provisionals 2n Administració i Finances

Admesos Provisionals 1r Activitats Comercials

Admesos Provisionals 2n Activitats Comercials

Admesos Provisionals 1r Comerç Internacional 

Admesos Provisionals 2n Comerç Internacional 

No admesos Provissionals 1r Sistemes Microinformàtics i xarxes

No admesos Provissionals 2n Sistemes Microinformàtics i xarxes

No admesos Provissionals 1r Desenrotllament d'aplicacions Web

No admesos Provissionals 2n Desenrotllament d'aplicacions Web

No admesos Provisionals 1r Gestió Administrativa

No admesos Provisionals 2n Gestió Administrativa

No admesos Provisionals 1r Administració i Finances

No admesos Provisionals 2n Administració i Finances

No admesos Provisionals 1r Activitats Comercials

No admesos Provisionals 2n Activitats Comercials

No admesos Provisionals 1r Comerç Internacional 

No admesos Provisionals 2n Comerç Internacional

Periode de reclamacions a les llistes provisionals: Del 11 al 13 de Juliol de 2017

Publicació de llistes definitives: 18 de Juliol de 2017


ADMESOS (DEFINITIVES)

NO ADMESOS (DEFINITIVES)

Admesos Definitives 1r Sistemes Microinformàtics i xarxes

Admesos Definitives 2n Sistemes Microinformàtics i xarxes

Admesos Definitives 1r Desenrotllament d'aplicacions Web

Admesos Definitives 2n Desenrotllament d'aplicacions Web

Admesos Definitives 1r Gestió Administrativa

Admesos Definitives 2n Gestió Administrativa

Admesos Definitives 1r Administració i Finances

Admesos Definitives 2n Administració i Finances

Admesos Definitives 1r Activitats Comercials

Admesos Definitives 2n Activitats Comercials

Admesos Definitives 1r Comerç Internacional 

Admesos Definitives 2n Comerç Internacional

No admesos Definitives 1r Sistemes Microinformàtics i xarxes

No admesos Definitives 2n Sistemes Microinformàtics i xarxes

No admesos Definitives 1r Desenrotllament d'aplicacions Web

No admesos Definitives 2n Desenrotllament d'aplicacions Web

No admesos Definitives 1r Gestió Administrativa

No admesos Definitives 2n Gestió Administrativa

No admesos Definitives 1r Administració i Finances

No admesos Definitives 2n Administració i Finances

No admesos Definitives 1r Activitats Comercials

No admesos Definitives 2n Activitats Comercials

No admesos Definitives 1r Comerç Internacional 

No admesos Definitives 2n Comerç Internacional


 

NOTA IMPORTANT: Els admesos han de recollir el sobre de matrícula i matricular-se entre el 20 i el 28 de juliol. Qui no es matricule en estes dates perdrà la plaça generant una vacant.


RECLAMACIONS: Les reclamacions a les llistes definitives es fan, per via telemàtica, davant la Comissió Sectorial fins al 20 de juliol.


LLISTA D'ESPERA: El (per determinar) de setembre a les 12h. es realitzarà un acte públic d'adjudicació de les places que es puguen haver generat. En cas de no acudir a aquest acte públic, els sol·licitants no admesos renuncien a l'adjudicació de les possibles places vacants existents.La vigència de les llistes d'espera serà fins al 23 d'octubre de 2017

  • Quina nota em fa falta per a entrar?

        La nota de tall varia d'any en any en funció de la demanda. 

  • Si he sigut admés, quan he de matricular-me?

        Entre el 20 i el 28 de juliol de 2017. Has de recollir el sobre de matrícula en consergeria a partir del 19 de juliol.

  • NORMATIVA

        Resolució que marca el calendari del procés d'admissió

        Ordre que regula l'admissió a Cicles Formatius

Ċ
Pep Muñoz Rubio,
9 de maig 2017, 10:03
Comments