matrícula-1-BAT

DATES
El període de matriculació presencial per a 1r de BAT serà del 28 al 30 de juliol. A esta pàgina teniu tots els documents que cal presentar a la secretaria. Recordeu pagar la taxa d'expedició de l'historial acadèmic.
Per a la matrícula hi haurà un llistat a la web del centre amb l'hora assignada per a la matrícula. Important respectar l'hora per a lliurar a la secretaria tota la
documentació. Recordeu mantenir les distàncies de seguretat interpersonal.

27 juliol llistats definitius i horari de matriculació – alumnat ADMÉS a 1r de BATXILLERAT
Per a formalitzar la matrícula cal que descarregueu la documentació que corresponga, omplir-la, signar-la i presentar-la a la secretaria del centre.

En cas de no poder assistir a l'hora assignada caldrà contactar amb el centre per sol·licitar hora altre dia.
Comments