MATRÍCULA - 2n Administració i Finances.

Per a formalitzar la matrícula cal que descarregueu la documentació que corresponga, omplir-la i portar-la al centre el dia i l'hora assignats, degudament signada i juntament amb el rebut del pagament que corresponga. Horari matriculació 2n AFI.

Ser soci de l'AMPA i l'agenda, és voluntari.
Comments