MATRÍCULA 2n d'ESO -alumnat que promociona a 2n d'ESO

El període de matriculació telemàtica per a 1r, 2n i 3r d’ESO serà fins el 30 de juny.
En cas que necessiteu accedir al centre per a formalitzar la matrícula, podeu fer-ho el 26 de juny per a  l'alumnat que promociona a 2n d’ESO, demanant cita prèvia.
Per a formalitzar la matrícula cal descarregar la documentació que corresponga, omplir-la, escanejar-la i enviar-la degudament signada, amb el pagament que corresponga a 46006100.secret@gva.es   IMPORTANT: En l'assumpte del correu haureu d'indicar "DOCUMENTS DE MARTÍCULA 2 ESO"Comments