MATRÍCULA 2 FPB

Per a formalitzar la matrícula cal que descarregueu la documentació que corresponga, omplir-la, escanejar-la i enviar-la degudament signada juntament amb el rebut del pagament que corresponga, a 46006100.secret@gva.es

A l'assumpte del missatge heu d'indicar "DOCUMENTS MATRÍCULA 2 FPB"

En cas que necessiteu accedir al centre per a formalitzar la matrícula, podeu fer-ho el 19 de juny per a  l'alumnat que promociona a 2n d'FP Bàsica, demanant cita prèvia.
Comments