MATRICULACIÓ - 2n COMERÇ INTERNACIONAL

Per a formalitzar la matrícula cal que descarregueu la documentació que corresponga, omplir-la, escanejar-la i enviar-la abans del 24 de juliol de 2020, degudament signada juntament amb el rebut del pagament que corresponga, a 46006100.secret@gva.es

A l'assumpte del missatge heu d'indicar "DOCUMENTS MATRÍCULA 2n CI"
Comments